Aktuality

Zde se dozvíte něco málo o našich nedávných aktivitách, o aktuálním dění ve společnosti, o proběhlých a chystaných událostech nebo také například o tom, co pro vás plánujeme do budoucna.

Leden 2019

Vážení zákazníci a dodavatelé, dovolujeme si vám tímto oznámit, že k 1. 1. 2019 pan Oleg Štička jako podnikající fyzická osoba převedl svůj obchodní závod jako organizovaný soubor věcí sloužících k provozování činnosti na společnost Studio Art Print.

Společnost Studio Art Print, s.r.o., IČ: 26471132, DIČ: CZ26471132, se sídlem Tomsova 664/6, Malešice, 108 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 84375 (dále jen „Studio Art Print“). Nabytím Závodu společnost Studio Art Print přebírá veškeré aktivity Převodce.

Těšíme se na další spolupráci i v následujících letech!

Obchodní podmínky
Ochrana soukromí

© 2019 Studio Art Print, s.r.o.