Objednávku přijatou do 9 hodin expedujeme stejný den

Přestože je proces výroby štočku poměrně rychlý, jeho postup je poměrně složitý. O kvalitě výstupu rozhoduje mnoho faktorů, které je třeba kontrolovat.

Postup při výrobě
Základním materiálem pro výrobu štočků jsou hořčíkové desky potažené červenou fotocitlivou vrstvou. Ty, pokud se osvítí podle předlohy a vyvolají, jsou potom odolné vůči kyselině sírové.

Části desky, které nejsou chráněny vytvrzenou vrstvou, se v lázni s kyselinou sírovou odepjatí do potřebné hloubky. Štočky leptáme na německém leptacím automatu STOMA.

Po vyleptání zbydou vyvýšené části desky, které se používají k ražbě, nebo zahloubené části, které se uplatní ve slepotisku.

Štočky se následně čistí, řežou na požadovaný rozměr, balí a expedují zákazníkovi.

Výšky v mm

1,75

3

7

Hloubka leptu

Štoček leptáme do standardní hloubky, ledaže od vás dostaneme v objednávce výslovně požadavek na specifickou hloubku štočku.
Pokud to bude možné, budeme se vám snažit vyhovět. Někdy ale může být požadavek na hlubší lept technicky nesplnitelný (např. u jemné kresby nebo příliš malých velikostí písma). V těchto případech štoček vyleptáme tak hluboko, jak to bude možné.

Ověřte si, prosím, předem, zda je vámi požadovaná hloubka štočku realizovatelná.

Obchodní podmínky
Ochrana soukromí

© 2019 Studio Art Print, s.r.o.